ĐĂNG NHẬP 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản từ nay đến ngày thi. Thời gian thi chính thức sẽ được dời đến tháng 11, cụ thể như sau:

+ Thi thử: từ 09g00 – 21g00 ngày 27/10/2017 (thứ Sáu).

+ Thi chính thức: từ 09g00 – 19g00 ngày 01/11/2017 (thứ Tư).

Cuộc thi  trực tuyến trên http://online.dukuchcm.org.vn hoặc https://dukuchcm.org.vn/ của Đảng Ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.   


TÀI LIỆU ÔN TẬP