ĐĂNG NHẬP 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 

Cuộc thi trực tuyến năm 2019

Tải về các tài liệu cần thiết:


Nội dung:

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

- Luật giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018);

- Luật giao thông đường bộ năm 2008 gắn với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông của thành phố.

- Luật bảo vệ môi trường 2014 gắn với Cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19- 10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy trong 2 năm (2019-2020) gắn với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường của thành phố.

- Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Hình thức:

- Người dự thi phải đăng ký thông tin và tham gia thi vòng trực tuyến trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối: http://dukuchcm.org.vn/.

- 30 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham gia viết bài luận theo chủ đề. 

           Ghi chú: Tài liệu tham khảo, chi tiết nội dung và hình thức thi (trắc nghiệm, tự luận) sẽ được thông tin cụ thể trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối.

Đăng ký tài khoản và thời gian dự thi: 

+ Mở hệ thống thi thử: Từ 09g00 đến 21g00 ngày 23/04/2019.

+ Thi chính thức: Từ 09g00 đến 17g00 ngày 26/4/2019.

+ 29/4/2019: Công bố kết quả 30 thí sinh cao điểm nhất cuộc thi trực tuyến tham gia thi viết bài luận.

Ngày 10/5/2019: Nộp bài viết về Ban Tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi  trực tuyến trên http://online.dukuchcm.org.vn hoặc http://dukuchcm.org.vn/ của Đảng Ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.